Central Energy, s.r.o. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Číslo jednací: 00681-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 140705593 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona ve dnech 11., 15. a 18. září 2015 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.centralenergy.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Central Energy, s.r.o., se sídlem, Prostějovská 14/63, 751 24 Přerov - Přerov II - Předmostí, IČ: 278 20 114

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 648.59 KB

Obsah

Sdílejte