CENTRAL BOHEMIA ENERGO s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 07298-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. e) energetického zákona se neřídil pokyny technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., když po odeslání povelu dálkového ovládání k zablokování výroby z jím provozované výrobny elektřiny, neuposlechl tohoto pokynu a pouze částečně snížil výrobu.

Informace o účastníkovi řízení:

CENTRAL BOHEMIA ENERGO s.r.o., se sídlem U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, IČO: 28939468

Datum nabytí právní moci: 10. 9. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon