CEFIL s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Datum

Číslo jednací: 10012-12/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci elektřiny nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost CEFIL s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha, IČO: 27406199

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 792.45 KB

Obsah

Sdílejte