CEBRIA SERVICE s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 03873-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 1. března 2016 označenou jako Žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 07018-19/2015-ERU, doručenou mu dne 2. března 2016, a opakovanou výzvu ze dne 22. března 2016 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 07018-20/2015-ERU, doručenou mu dne 22. března 2016, ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace a podklady, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CEBRIA SERVICE s.r.o., se sídlem Domažlická 1256/1, 13000 Praha, IČ: 29218616

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 317.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon