Čáslavská servisní, s.r.o. - rozhodnutí k vyúčtování dodávky tepelné energie

Datum

Číslo jednací: 09004-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie ve všech případech v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Čáslavská servisní, s.r.o., se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav, IČO: 26489678

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 438.78 KB

Obsah

Sdílejte