CARTHAMUS a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací a podkladů nezbytných pro výkon zákonem stanovených oprávnění

Číslo jednací: 02879-10/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nedodržel Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu tepelné energie – číslo 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie – číslo 32, stanovené v příloze č. 8 vyhlášky č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví, když ve výkazu Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie, výkazu Výkaz aktiv a pasiv za rok 2012 a v opraveném technickém výkazu Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie za rok 2012 pro cenovou lokalitu „Český Krumlov" uvedl zkreslené, a proto nepravdivé informace, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CARTHAMUS a.s., se sídlem Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 27062970

Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.39 MB

Obsah

Sdílejte