Carman Invest a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03684-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vikýřovice činnost, při které došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Carman Invest a.s., se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, IČO: 27820807

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 233.07 KB

Obsah

Sdílejte