CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Číslo jednací: 02214-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 140911675 nejméně ve dnech 16. září 2015 a 1. října 2015 nesplnil povinnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CARBOUNION KOMODITY, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 28989481

Datum nabytí právní moci: 8. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon