CAPTO s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07017-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Aši v ulici Poděbradova u domu č. p. 2104 strojně zemní práce při rekonstrukci komunikace v uvedené ulici, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CAPTO s.r.o., se sídlem Starý Most 336, 434 01 Most, IČO: 29117356

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 413.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon