ČAK CZ, s. r. o. – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu

Číslo jednací: 02699-10/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když při provádění výkopu zavadil lžicí bagru o odbočkovou přípojku středotlakého plynovodu přípojku PE DN 90, kterou poškodil, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ČAK CZ, s. r. o., se sídlem Obvodová č. p. 3656, 767 01 Kroměříž, IČ: 25515608

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 966.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon