ČAK CZ, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06074-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ČAK CZ, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO: 25515608

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 294.35 KB

Obsah

Sdílejte