C SYSTEM CZ a.s. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10103-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241433072 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČ: 27675645

Datum nabytí právní moci: 14. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 542.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon