C plastik spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00424-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Olešník, u staré hasičárny, zemní práce na stavbě „Přístavba požární zbrojnice Olešník", kdy při strojním kopání základů pro přístavbu požární zbrojnice došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost C plastik spol. s r.o., se sídlem Mydlovary 101, 373 49 Mydlovary, IČ: 25181696

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon