BYTASEN, spol. s r.o. – rozhodnutí o neoznámení změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 09608-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu tepelné energie od 12. září 2012 po výměně 2 kotlů o celkovém výkonu 131 kW v provozovně s názvem „Kotelna Znojmo Kuchařovická" provozoval 2 plynové kotle o celkovém výkonu 90 kW, tedy celkovým tepelným výkonem provozovny 151 kW namísto 192 kW, v rozporu s údaji uvedenými na rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie, a do 22. července 2014 neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich podklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BYTASEN, spol. s r.o., se sídlem Kotěrova 1b, 613 00 Brno, IČ: 60699132

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 587.37 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon