BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08701-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že dne 4. března 2014 při opravě stávajícího oplocení v k. ú. Vysoké na pozemku p. č. 194/5 v důsledku provádění zemních prací v blízkosti plynárenského zařízení došlo k poškození STL plynovodní přípojky PE 40 v místě křížení s opravovaným oplocením při zemním vrtání nového sloupku, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., se sídlem Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25317873

Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte