Building Expert s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10441-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zámrsk, u domu č. p. 45 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „kanalizace Zámrsk - Janovičky", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Building Expert s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 02685183

Datum nabytí právní moci: 1. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.87 KB

Obsah

Sdílejte