BS-IMEX, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

17.02.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 11773-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, prováděl dne 13. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v  katastrálním území Polička na ulici Husova u č. p. 314 a 318 zemní práce související se stavbou „Výměna vodovodního řadu ulice Husova-Polička a Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova-Polička", přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BS-IMEX, spol. s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČ: 63476711

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon