BS – IMEX, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06265-15/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto zařízení, čímž  účastník nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu, a dále se dopustil přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BS – IMEX, spol. s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČO: 63476711

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2019  

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon