Brodská plynárenská s.r.o. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Datum

Číslo jednací: 10067-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ustanovením§ 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl ve stanovené lhůtě, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ustanovení §91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Brodská plynárenská s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04875001

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 643.69 KB

Obsah

Sdílejte