BRODESAL s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 12527-11/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období od 22. října 2011 do 7. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba BRODESAL s.r.o., se sídlem B. Němcové 1838/10, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25850890

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 884.18 KB

Obsah

Sdílejte