Břežanský vodovod, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00515-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Břežany u Znojma zemní práce související se stavbou „Chodník u cukrárny, Břežany" a při odebírání zeminy pomocí zemního stroje došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Břežanský vodovod, s.r.o., se sídlem Břežany 103, 671 65 Břežany, IČ: 25592025

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 962.48 KB

Obsah

Sdílejte