BP - STAV HK s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00829-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jičín, na ulici Denisova, u nemovitosti č. p. 502 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Jičín - rekonstrukce ulice Denisova + MOS - 3. etapa", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BP - STAV HK s.r.o., se sídlem Číbuz 35, 503 03 Skalice, IČ 28788842

Datum nabytí právní moci: 20. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 360.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon