BOŘÍK B+B elektro s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 05775-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mantov u domu č. p. 116 zemní práce v souvislosti se stavbou „Mantov – RD – p. č. 22/1 - kNN", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25 ručním nářadím, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BOŘÍK B+B elektro s.r.o., se sídlem, Nerudova 811, 334 01, Přeštice IČ: 29104220

Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 354.97 KB

Obsah

Sdílejte