BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí o užití nekalé obchodní praktiky

Číslo jednací: 12263-5/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele nekalou obchodní praktiku ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, dopustil spáchání pokračujícího správního deliktu dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o účastníkovi řízení:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 24. 5. 2018

druhý stupeň

 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon