BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb

Číslo jednací: 00532-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona jako obchodník s elektřinou nesplnil povinnost dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, neboť nezaslal do 15 kalendářních dnů zákazníku písemné vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny pro odběrné místo doručené dne 27. března 2013, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27386732

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2015

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte