BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí k neoprávněnému přerušení dodávky elektřiny do odběrného místa zákaznice

Číslo jednací: 11896-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti v postavení obchodníka s elektřinou přerušil dne 28. května 2013 dodávku elektřiny do odběrného místa své zákaznice i přesto, že dotyčná po obdržení poslední výzvy před přerušením dodávky elektřiny uhradila dne 20. května 2013 bankovním převodem všechny dlužné částky uvedené v této výzvě, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24 – 26, 110 00 Praha 1, IČ: 27386732, která je právním nástupcem společnosti České Energetické Centrum Jih s.r.o., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 27066151

Datum nabytí právní moci: 7. 12. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon