BM servis a.s. – rozhodnutí k poskytnutí nepravdivých údajů o množství a cenách tepelné energie a neprovádění vyúčtování za dodanou tepelnou energii dle kalkulací výsledných cen

Číslo jednací: 06224-21/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách při kalkulaci výsledné ceny tepelné energie pro dodávky tepelné energie na více úrovních předání nedodržel bod (3.5) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, se zapracovanými změnami provedenými cenovým rozhodnutím č. 12/2008, když v roce 2009 v cenové lokalitě „Bohumín" neprováděl vyúčtování za dodanou tepelnou energii dle kalkulací výsledných cen pro jednotlivé úrovně předání (celkem 4 úrovně předání), které předložil Energetickému regulačnímu úřadu, ale veškeré náklady a zisk na jednotlivých úrovních předání tepelné energie sečetl a podělil celkovým množstvím dodané tepelné energie, díky čemuž v uvedené cenové lokalitě v roce 2009 uplatňoval vůči všem odběratelům dané cenové lokality výslednou cenu tepelné energie ve výši 620,02 Kč bez DPH, která neodpovídala kalkulovaným cenám pro jednotlivé úrovně předání, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, a dále účastník řízení v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie vykázal v cenové lokalitě „Bohumín" v regulačním výkazu 31_32-DK za rok 2009 nepravdivé údaje o množství tepelné energie a cenách tepelné energie dodané na jednotlivých úrovních předání tepelné energie v roce 2009, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společností BM servis a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 47672315

Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.56 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon