BJP Company s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 12709-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení :

BJP Company s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1160/90a, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 27116999

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 228.26 KB

Obsah

Sdílejte