BISA s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 02573-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v postavení zhotovitele části stavby dne 28. dubna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Pec pod Sněžkou, činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození energetického zařízení, a tím k porušení tohoto ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení: BISA s.r.o., se sídlem Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25863258

Datum nabytí právní moci: 31. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 397.8 KB

Obsah

Sdílejte