BIODEGRADACE s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07291-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

BIODEGRADACE s.r.o., se sídlem Sokolská třída 944/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 64088871

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 586.09 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon