Bio – Teplo Czechia s.r.o. – rozhodnutí k neoznámení změn podmínek o udělení licence

Datum

Číslo jednací: 13341-6/2013-ERU

Účastník řízení se dopustil správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, když jako držitel licence neprodleně neoznámil změny podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, když výkon licencované činnosti s využitím tohoto rozvodného tepelného zařízení zahájil v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Bio – Teplo Czechia s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 40, 110 00 Praha 1, IČ: 27747972

Datum nabytí právní moci: 27. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 924.17 KB

Obsah

Sdílejte