BICORN s. r. o. – rozhodnutí k povinnosti poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených dodávkách

Číslo jednací: 10347-9/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, neinformoval spotřebitele při nabídce a prodeji elektřiny minimálně v období od 1. ledna 20012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených dodávkách, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BICORN s. r. o., se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, IČ: 27230112

Datum nabytí právní moci: 6. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 918.85 KB

Obsah

Sdílejte