BICORN s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli

Číslo jednací: 03974-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, čímž porušil povinnost označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BICORN s.r.o., se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 27230112
Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 648.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon