BEVESTAV,s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06296-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 30 června 2017, a dále se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BEVESTAV,s.r.o., se sídlem Točivá 394, 253 03 Chýně, IČO: 27410935

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2019

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 403.45 KB

Obsah

Sdílejte