Beskydská energetika s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 00956-31/2019-ERU

I. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 se ve výroku I. mění tak, že za část „bez licence na obchod s elektřinou" se doplňuje část „a/nebo bez licence na distribuci elektřiny", dále se mění částka prokazatelně vynaložených nákladů spojených s údržbou odběrného zařízení a částka dosaženého zisku.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 se ve výroku II. mění tak, že se částka pokuty ve znění „531 000 Kč (slovy: pět set třicet jedna tisíc korun českých)" nahrazuje novou výší ve znění „300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých)".

III. Rozklad fyzické osoby podnikající, proti výrokům IV. - VI. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 se zamítá jako nepřípustný.

IV. Ve zbylé části se rozklad fyzické osoby podnikající proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

V. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 se ve výroku IV. mění tak, že za část „bez licence na obchod s elektřinou" se doplňuje část „a/nebo bez licence na distribuci elektřiny".

VI. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 se ve výroku V. mění tak, že se částka pokuty ve znění „192 000 Kč (slovy: sto devadesát dva tisíce korun českých)" nahrazuje novou výší ve znění „90 000 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých)".

VII. Rozklad společnosti Beskydská energetika s.r.o., proti výrokům I. - III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 se zamítá jako nepřípustný.

VIII. Ve zbylé části se rozklad společnosti Beskydská energetika s.r.o., proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00956-23/2019-ERU ze dne 30. listopadu 2020 zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Beskydská energetika s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 28636635

Datum nabytí právní moci: 14. 1. 2022, 19. 1. 2022

první stupeň

 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon