BERKASTAV s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 10294-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho žádosti č. j. 06375-2/2015-ERU ze dne 10. srpna 2015, č. j. 06375-3/2015-ERU ze dne 22. září 2015 a č. j. 06375-4/2015-ERU ze dne 7. října 2015 ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace a podklady podle ustanovení § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál,
IČ: 02657392

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 259.87 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon