BELANGA s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06504-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Albrechtice zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BELANGA s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 01765744

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 425.38 KB

Obsah

Sdílejte