Befacoal s.r.o – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 07017/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvy č. j. 04458-1/2015-ERU ze dne 18. května 2015 a č. j. 04458-2/2015-ERU ze dne 20. července 2015 ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace podle ustanovení § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Befacoal s.r.o., se sídlem Sokolská 46/1795, 120 00 Praha 2, IČ: 496 23 044

Datum nabytí právní moci: 26. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 255.78 KB

Obsah

Sdílejte