Číslo jednací: 09764-4/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nezaslal Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy DK-31-32 a AP-31-32 za vykazovaný rok 2011 a tím se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Befacoal s.r.o., se sídlem Sokolská 46/1795, 120 00 Praha 2, IČ: 49623044
Datum nabytí právní moci: 29. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 426.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon