BAVAK s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností

Číslo jednací: 08731/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hluk, na ulici Boršická u domu č. p. 145 pomocí zemního stroje - bagru zn. Mecalac zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace, ul. Boršická, Hluk, Boršická", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní ocelové přípojky DN 40 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BAVAK s.r.o., se sídlem Průmyslová 1144, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25570951

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 371.36 KB

Obsah

Sdílejte