BASTA stavební práce s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10281-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl stavební práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BASTA stavební práce s.r.o., se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČO: 03748901

Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 790.63 KB

Obsah

Sdílejte