BARTOŇ doprava a mechanizace, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00733-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Sezimovo Ústí, v ulici Táborská u č. p. 83 zemní práce související se stavbou vodního díla „Táborská ulice – vodovod a kanalizace v Sezimově Ústí" a při rozšiřování výkopu pomocí zemního stroje došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE Dn 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BARTOŇ doprava a mechanizace, s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 708/2, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 28139283

Datum nabytí právní moci: 11. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte