BAK stavební společnost, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03505-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. ledna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dobrovice u domu č. p. 34 strojně zemní práce, jako zhotovitel stavby „SO 01 – gravitační stoky splaškové kanalizace v celkové délce 4 240,02 m", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Střední Předměstí, Trutnov, IČ: 28402758

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon