BAJULUS s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07146-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. února 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Polešovice u domu č. p. 314 zemní práce související s opravou kanalizační přípojky u tohoto domu, při nichž byl prostřednictvím strojního mechanismu poškozen středotlaký plynovod PE DN 63, čímž došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BAJULUS s.r.o., se sídlem Družstevní 1, 683 35 Letonice, IČ: 62621271

Datum nabytí právní moci: 13. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 483.09 KB

Obsah

Sdílejte