B I T E P Moravany s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinností dodavatele tepelné energie vztahující se k měření a vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 06853-10/2017-ERU

Účastník řízení jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, tj. jako dodavatel tepelné energie, se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, dopustil spáchání 5 správních deliktů dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona a dále tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval odběratelům tepelnou energii doklady o vyúčtování, které v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, neobsahovaly povinné náležitosti, dopustil spáchání 18 správních deliktů dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost B I T E P Moravany s.r.o., se sídlem Moravany č.p. 73, 696 50 Moravany, IČO: 26266474

Datum nabytí právní moci: 23. března 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon