AZS 98 s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02288-5/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost AZS 98 s.r.o., se sídlem Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň, IČO: 25227254

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2019    

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 278.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon