AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09531-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.,se sídlem Čáslavská 245, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 25966251

Datum nabytí právní moci: 11. 10. 2019 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte