Autokrumlov CZ s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 12064-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111329548, nebyl v období ode dne 27. července 2013 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Autokrumlov CZ s.r.o., se sídlem Kaplická 432, 381 01 Český Krumlov, IČO: 25168339

Datum nabytí právní moci: 1. 12. 2016

Sdílejte