Autodoprava Kokeš CZ s.r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

Datum

Číslo jednací: 03321-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona  provozoval nákladní motorové vozidlo s návěsem zvlášť neopatrně, zdviženou korbou zachytil o vedení vysokého napětí a přetrhl 3 vodiče tohoto vedení, čímž nesplnil povinnost zdržet se  v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Autodoprava Kokeš CZ s.r.o., se sídlem Mitrovická 331, 724 00 Ostrava, IČO: 26849526

Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte