ATRA-stavby, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01643-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Jinošov u domu č. p. 64 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Jinošov kanalizace a ČOV", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ATRA-stavby, s.r.o., se sídlem Tolstého 521/9, 674 01 Třebíč – Nové Dvory, IČ: 03094898

Datum nabytí právní moci: 6. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 305.71 KB

Obsah

Sdílejte